Edukacja prozdrowotna w szkole, w praktyce jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2024/2025r.

Współpraca pomiędzy szkołą, biznesem a instytucjami regionalnymi to najlepszy sposób na rozwijanie nowoczesnej , praktycznej i nastawionej na konkretny cel edukacji. Dzięki takiemu współdziałaniu szkoła i placówki otrzymują od rynku informacje, jakie kierunki kształcenia są obecnie najpotrzebniejsze, a biznes ma możliwość współudziału w kształtowaniu programów nauczania.
Regiony zyskują wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym lokalne przedsiębiorstwa będą rozkwitać, przyczyniając się do rozwoju społeczności.
Podczas proponowanego przez nas szkolenia przedstawimy Państwu praktyczne sposoby zwiększenia udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności uczniów oraz budowaniu efektywnego systemu diagnozowania i informowania o obecnym stanie i zapotrzebowaniu na ich umiejętności. Wskażemy działania integrujące edukację z biznesem, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne.
Ukażemy dobre praktyki o działaniu regionalnym współpracy szkół i placówek z pracodawcami.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • Poznają podstawowe słownictwo używane w doradztwie zawodowym.
 • Będą wiedzieli w jaki praktyczny sposób ich uczniowie powinni skonfrontować własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami regionalnych pracodawców.
 • Dowiedzą się jakie formy i obszary współpracy szkół i pracodawców oraz instytucji są zgodne z wymaganiami formalno-prawnymi.
 • Będą potrafili analizować oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia.
 • Posiądą wiedzę w jaki sposób rozwijać umiejętności kluczowe w procesie planowania kariery uczniów.
 • Zapoznają się z przykładowym modelem planowania i realizacji współpracy szkoły z pracodawcami oraz instytucjami regionalnymi.

Program szkolenia:

 1. Zapoznanie z podstawowymi sformułowaniami używanymi w doradztwie zawodowym.
 2. Praktyczne sposoby przygotowania uczniów do sformułowania własnych preferencji zawodowych zgodnych z wymaganiami rynku pracy.
 3. Formy i obszary współpracy szkół i pracodawców oraz instytucji są zgodne z wymaganiami formalno-prawnymi.
 4. Praktyczne sposoby wypracowania skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji międzyresortowej oraz międzysektorowej w zakresie rozwoju umiejętności uczniów.
 5. Kształtowanie u uczniów gotowości do wejścia na rynek pracy i rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.
 6. Przykładowy modele planowania i realizacji współpracy szkoły z pracodawcami oraz instytucjami regionalnymi.
Skontaktuj się
zE specjalisTą
ds. szkoleń Joanną Cichmińską:

502 300 144

Skontaktuj się
zE specjalistą
ds. szkoleń KaTARZYNĄ Kowalską:

502 300 160

Pytania dotyczące aplikacji webinarowej
lub faktur
Skontaktuj się
zE specjalistą
ds. technicznych Magdaleną Turską-Kicman:

502 300 177

Podobne wpisy