Edukacja prozdrowotna w szkole, w praktyce jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2024/2025r.

W roku szkolnym 2024/2025 ważnym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa jest edukacja prozdrowotna w szkole
uwzględniająca kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej,
naukę udzielania pierwszej pomocy. Natomiast już od września 2025 r. pojawi się nowy przedmiot w szkołach – Edukacja zdrowotna.
Zdrowie, dobrostan uczniów i uczennic jest dla MEN priorytetem, więc jednym z kluczowych działań,
które jest zobowiązana podejmować szkoła jest promowanie szeroko rozumianego zdrowia.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji powyższych założeń i wytycznych MEN
oraz wybranych głównych celów edukacji prozdrowotnej, jak: uświadomienie uczniom, czym jest zdrowie oraz w jaki sposób należy o nie dbać, budowanie
w dzieciach i młodzieży poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, budowanie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości, wzmacnianie i rozwijanie umiejętności społecznych, które przyczyniają się do odczuwania dobrego samopoczucia
oraz sprzyjają lepszym umiejętnościom adaptacyjnym.
Przedstawione zostaną przykładowe programy, scenariusze, przykłady dobrych praktyk.

Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się:

 • wiedzieć będą jakie są filary zdrowia człowieka, co je warunkuje oraz jak należy o nie dbać
 • wiedzieć będą jak powyższą wiedzę przekazywać uczniom i pomóc im budować dobre nawyki związane z dbaniem o własne zdrowie
 • poznają praktyczne rozwiązania dotyczące wdrożenia działań związanych z edukacją prozdrowotną w szkole

Program szkolenia:

 1. Zdrowie człowieka – składowe i filary, sposoby dbania o własne zdrowie
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak uczyć dzieci.
 3. Rola aktywności fizycznej w życiu ucznia. Jak zachęcić dziecko do ruchu.
 4. Zdrowie psychiczne uczniów – najważniejsze informacje.
 5. Jak rozwijać odporność psychiczną i wspierać uczniów.
 6. Edukacja prozdrowotna w szkole – praktyczne rozwiązania
 7. Rola wychowawcy, nauczyciela, specjalisty w edukacji prozdrowotnej.
 8. Przykłady programów, scenariuszy zajęć, wydarzeń w szkole, dobrych praktyk
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy