|

Jak przygotować program wychowawczo-profilaktyczny z wytycznymi MEN na rok szkolny 2024/2025 ?

W roku szkolnym 2024/2025 Program wychowawczo – profilaktyczny powinien
uwzględniać wytyczne zawarte w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa.

Jak co roku, zgodnie z prawem szkoły są zobligowane do diagnozy potrzeb, problemów środowiska szkolnego oraz czynników chroniących i ryzyka dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych
oraz nowych substancji psychoaktywnych, do 30 września.

Wyniki tej diagnozy stanowią podstawę do opracowania Programu lub jego modyfikacji.
Podczas szkolenia uzyskają Państwo pomoc w przeprowadzeniu powyższych diagnoz
i opracowaniu bądź modyfikacji ww. Programu zgodnie z prawem oświatowym i wytycznymi
MEN. Otrzymają Państwo gotowe narzędzia diagnostyczne, wzory raportów/sprawozdań
z diagnoz środowiska szkolnego, czynników ryzyka i chroniących, w zakresie ewaluacji
programu, przykładowe zapisy w Programie wychowawczo – profilaktycznym,
przykłady dobrych praktyk.

Edukator:

Anna Polak– psycholog, pedagog, socjoterapeuta, certyfikowana trenerka i edukatorka, specjalistka w zakresie wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno- pedagogicznej i terapii dzieci i młodzieży z 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalistka w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością według norm ISO oraz kontroli zarządczej. Była wieloletnia Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieci i Młodzieży „Perspektywa”.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu zdobędą i pogłębią wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Poznanie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa dotyczących programu wychowawczo – profilaktycznego w roku 2024/2025
 • Poznanie przykładowych metod i technik diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego oraz czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • Zapoznanie z głównymi kierunkami pracy szkoły w obszarze profilaktyki i wychowania,
 • Doskonalenie umiejętności opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego i jego ewaluacji.

Program szkolenia:

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny – podstawy prawne i wytyczne MEN
 2. Kierunki polityki oświatowej państwa dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole w roku 2024/2025
 3. Diagnoza środowiska szkolnego i czynników ryzyka i chroniących dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych
  – przykładowe narzędzia i techniki badawcze, przykładowe sprawozdania/raporty z badań.
 4. Diagnoza potrzeb uczniów.
 5. Przykładowe rozwiązania w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych
  – niezbędne do budowy lub modyfikacji programu.
 6. Przykładowe cele i zadania w programie wychowawczo – profilaktycznym, zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i wytycznymi MEN.
 7. Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.
 8. Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego w szkole.
 9. Ewaluacja programu – sposoby, realizacja wniosków.
 10. Pytania, dyskusja.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu:

ZADZWOŃ DO NAS:

502 300 144 Joanna Cichmińska
502 300 160 Katarzyna Kowalska
502 300 177 Magdalena Turska-Kicman

Podobne wpisy