Zamów szkolenie
dla Rady Pedagogicznej

kontakt do osoby odpowiedzialnej za szkolenie z ramienia placówki zamawiającej
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177