Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja zgodnie z przyjętymi Standardami Ochrony Małoletnich.

Mimo, że od kilku lat dużo mówi się o przemocy w szkole, wprowadza różne działania,
to ciągle stanowi ona jeden z poważniejszych problemów w placówkach oświatowych.
Doświadczenie przemocy wpływa negatywnie nie tylko na osoby nią dotknięte, ale również na świadków przemocy.
Dlatego tak ważne jest podejmowanie skutecznych, sprawdzonych strategii profilaktycznych
oraz dobrej interwencji w szkołach, zgodniej ze Standardami Ochrony Małoletnich.

Celem szkolenia jest przedstawienie skutecznych działań zapobiegających i zatrzymujących przemoc rówieśniczą w szkole,
ze szczególnym uwzględnieniem Metody wspólnej sprawy.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • Usystematyzują wiedzę na temat rodzajów przemocy rówieśniczej,
 • Znać będą skuteczne strategie profilaktyczne przeciwdziałające przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
 • Wiedzieć będą jak przeprowadzić dobrą interwencję w sytuacji przemocy w szkole, zgodnej ze Standardami Ochrony Małoletnich,
 • Znać będą metody i sposoby pracy z uczniami doświadczającymi przemocy i ją stosującymi ze szczególnym uwzględnieniem Metody wspólnej sprawy.

Program szkolenia:

 1. Przemoc i jej rodzaje – usystematyzowanie pojęć. Czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej.
 2. Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy – metody, narzędzia.
 3. Charakterystyka dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy oraz młodych ludzi stosujących przemoc.
 4. Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole.
 5. Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej, zgodna ze Standardami Ochrony Małoletnich.
 6. Zastosowanie Metody wspólnej sprawy.
 7. Sposoby pracy z uczniami stosującymi i doświadczającymi przemocy- przykładowe programy, treningi, zajęcia.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy