Aktywne notatki wspierające proces nauczania – uczenia się

„Na wszystkich przedmiotach moglibyście nauczyć
więcej przez działanie, nie przez słowa.”

Jan Jakub Rousseau

Notowanie jest to przelewanie na papier w możliwie skróconej, ale wyraźnej i jasnej formie naszych myśli, wniosków i skojarzeń – w zasadzie powinniśmy notować wszystkie ważniejsze myśli, gdyż mogą one ulec zapomnieniu.
W dzisiejszych czasach, gdy każdy z nas ulega zalewowi różnych informacji, a mało ma czasu na ich doraźne analizowanie i przemyślenie, należy ważne wiadomości notować. Posługiwanie się notatkami w procesie nauczania – uczenia się bardzo pomaga w ustaleniu
treści, które mamy opanować oraz w ich przyswajaniu. Notowanie zwiększa ponad dwukrotnie poziom zrozumienia usłyszanych informacji.
Podobne korzyści osiągamy przez notowanie i posługiwanie się notatkami w trakcie korzystania z książek.

Notować należy przy studiowaniu podręcznika oraz książek popularnonaukowych,
sporządzać krótkie notatki z przeprowadzonych rozmów, dyskusji a także z przeczytanych
utworów literatury pięknej i czasopism, z obejrzanych filmów, widowisk telewizyjnych i
przedstawień teatralnych, z audycji radiowych i wycieczek – notowanie jest niezbędną
umiejętnością w procesie przyswajania wiedzy.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy :

 • Poznają czynniki wpływające na zdolność uczenia się i możliwości przyspieszenia tego procesu.
 • Potrafią podnieść poziom zrozumienia czytanego przez uczniów tekstu.
 • Zrozumieją znaczenie i rolę rozwijania umiejętności robienia przez uczniów notatek.
 • Stworzą bazę różnych rodzajów notatek i ich zastosowania w praktyce.

Program szkolenia:

 1. Pokolenie XYZ, czyli nowe myślenie o edukacji.
 2. Czynniki wpływające na zdolność uczenia się i przyspieszenie procesu nauczania.
 3. Metody skutecznego kierowania uwagą uczniów – koncentracja uwagi i sekrety motywacji /wybrane narzędzia/.
 4. Jak czytać ze zrozumieniem? – metoda 5 kroków.
 5. Notatki – ich rola i znaczenie w procesie przetwarzania informacji.
 6. Jak sporządzać notatki? – różne ich rodzaje.
 7. Wskazówki do skutecznego przypominania i wydobywania informacji.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy