Co nauczyciel powinien wiedzieć o samookaleczaniu się i zachowaniach samobójczych wśród dzieci i młodzieży ?

Każdego roku na całym świecie ponad 700 tys. osób odbiera sobie życie, a kilkanaście milionów podejmuje próby samobójcze.
W Polsce każdego roku 5 tys. osób odbiera sobie życie, a blisko 15 tys. podejmuje próbę samobójczą, ale według WHO może ich być 100 tysięcy.

Dlatego tak ważny jest właściwy sposób mówienia o problemie. Zanim dojdzie do aktu samobójczego, konieczna jest diagnoza
– rozpoznanie dzieci i młodzieży w złym stanie emocjonalnym lub takich, u których zwiększone jest ryzyko samobójstwa.

Uczniowie ze skłonnościami samobójczymi dają otoczeniu wiele sygnałów ostrzegawczych i czekają na pomoc!

W profilaktyce samobójstw nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają istotne zadanie
i do niego powinni być właściwie przygotowani oraz przekonani o znaczeniu podejmowanych przez siebie zadań.

KORZyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Będą znali specyfikę samobójstw młodzieży w okresie adolescencji.
 • Poznają sygnały zagrożenia suicydalnego.
 • Dowiedzą się jakie są objawy i przyczyny oraz tendencje samobójcze w depresji.
 • Zdobędą wiedzę na temat przejawów i konsekwencji samookaleczeń.
 • Poznają podstawowe zasady dotyczące kontaktu z nastolatkiem z zachowaniami autodestrukcyjnym.
 • Zdobędą praktyczną wiedzę w jaki sposób rozmawiać z uczniem po próbie samobójczej.
 • Będą wiedzieli w jaki sposób wspierać rodziców i ucznia po próbach samobójczych i samouszkodzeniach.
 • Poznają zasady postępowanie w przypadku konieczności hospitalizacji psychiatrycznej.

Program szkolenia:

 1. Specyfika samobójstw dzieci i młodzieży.
 2. Sygnały zagrożeń suicydalnych.
 3. Objawy i przyczyny depresji.
 4. Tendencje samobójcze w depresji.
 5. Samookaleczenia , definicje, przejawy, konsekwencje;
 6. Przyczyny, formy i narzędzia samouszkodzeń;
 7. Podstawowe zasady dotyczące kontaktu z nastolatkiem z zachowaniami autodestrukcyjnymi.
 8. Rozmowy z uczniem po próbach samobójczych.
 9. Kontakt z rodzicami ucznia po próbach samobójczych i samouszkodzeniach.
 10. Postępowanie w przypadku konieczności hospitalizacji psychiatrycznej.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy