Co to są kompetencje emocjonalno – społeczne oraz jak je rozwijać u uczniów w szkole podstawowej?

Jednym z priorytetów MEN jest profilaktyka zdrowia psychicznego i edukacja emocjonalna dzieci i młodzieży.
Kompetencje emocjonalno – społeczne są jednymi z najważniejszych kompetencji człowieka warunkującymi rozumienie i regulację emocji,
nawiązywanie i budowanie satysfakcjonujących relacji, radzenie sobie w różnych i złożonych sytuacjach interpersonalnych, współdziałanie w grupie, zespole, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Powyższe kompetencje wchodzą w skład ośmiu kompetencji kluczowych opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w której nazywają się: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.

Od ponad dwóch lat obserwujemy u dzieci i młodzieży obniżenie umiejętności społecznych coraz większe problemy emocjonalne,
małą świadomość siebie oraz zwiększenie liczby młodych ludzi borykających się z zaburzeniami psychicznymi.
Stąd niezwykle ważne zadanie, które stoi przed wychowawcami, nauczycielami, specjalistami w szkole na najbliższe lata,
to pomoc uczniom w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji emocjonalno – społecznych w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego.

Podczas szkolenia omówione zostaną zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalo – społecznej dzieci w wieku 7-14 lat,
umiejętności wchodzące w skład kompetencji emocjonalno – społecznych,
sposoby nauki i rozwijania umiejętności emocjonalo – społecznych u uczniów na zajęciach
z całą klasą i w małych grupach.

KORZyści ze szkolenia:

 • Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę dotyczącą kompetencji emocjonalno – społecznych.
 • Wiedzieć będzie jak diagnozować potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych oraz jak konstruować programy i scenariusze zajęć odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Słuchacz pozna przykłady dobrych praktyk, wybrane metody pracy, techniki, przykładowe scenariusze zajęć z klasą, grupowych i indywidualnych.

Program szkolenia:

 1. Podstawy teoretyczne kompetencji emocjonalno – społecznych – definicje, umiejętności składowe.
 2. Zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalno – społecznej dzieci w wieku 7-14 lat.
 3. Metody i sposoby diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.
 4. Zasady budowania programów i scenariuszy zajęć.
 5. Niezbędne kompetencje osobiste do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.
 6. Wybrane metody pracy, techniki – bajkoterapia, metody twórczego rozwiązywania problemów,
  metody stosowane w socjoterapii, metody poznawczo – behawioralne.
 7. Przykłady dobrych praktyk w szkole, programów, scenariuszy zajęć, kart pracy. Literatura i przydatne linki.
 8. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.
 9. Pytania do wykładowcy.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy