Gry, aplikacje oraz inne technologie w edukacji-zastosowanie na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych jako idealny sposób na poprawę jakości edukacji szkolnej i domowej.

Polska edukacja obecnie stoi przed wieloma wyzwaniami.
Jednym z najpoważniejszych jest bardzo dynamiczny rozwój technologii cyfrowej, a zwłaszcza gier i aplikacji.
Rzeczywistość dzieci i młodzieży różni się diametralnie od tej, w której funkcjonowali ich rodzice.
Młodzi ludzie, a głównie ich układy nerwowe przyzwyczajone są do odbioru informacji opartej o wizualizację oraz immersję.

Dlatego też wartościowe wykorzystanie technologii bardzo mocno poprawia jakość edukacji
oraz wpływa na zainteresowanie i zaangażowanie w lekcję/zajęcia.

Ponad to znajomość i wykorzystanie bogatych w wartości
edukacyjne aplikacji i gier może łatwo wydobyć lub wzmocnić naturalną wśród dzieci
imłodzieży chęć do nauki, potrzebę eksploracji oraz indywidualne pasje.

KORZyści ze szkolenia:

 • Uczestnik zapozna się z rynkiem gier komputerowych, aplikacji edukacyjnych, jego ewolucją i wpływem na młodych odbiorców.
 • Uczestnik pozna charakterystykę świata gier i aplikacji w kontekście szkodliwości i zalet.
 • Uczestnik potrafi zastosować właściwe gry i aplikacje w odniesieniu do możliwości uczniów oraz infrastruktury placówki.
 • Uczestnik potrafi stworzyć swój własny „warsztat cyfrowy” tak aby jak najbardziej odpowiadał jego potrzebom
  oraz warunkom pracy z uczniem
 • Uczestnik jest w stanie zastosować Game Based Learning i metody Grywalizacyjne w procesie nauczania.

Program szkolenia:

 1. Platformy i źródła aplikacji i gier edukacyjnych.
 2. Wpływ gier komputerowych na społeczeństwo XXI wieku.
 3. Wyszukiwanie wartościowych edukacyjnie gier i programów.
 4. Wykorzystanie gier i aplikacji na poszczególnych przedmiotach.
 5. Elementy gamifikacji w nauczaniu metodą GBL.
 6. Problematyka nieprawidłowego korzystania z gier i programów.
 7. Gry komputerowe jako symulacja zagadnienia.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy