Higiena cyfrowa, źródła zagrożeń dla dzieci i młodzieży jakie niesie za sobą nieprawidłowe wykorzystywanie gier, aplikacji oraz zasobów świata cyfrowego.

Gry komputerowe, komunikatory i świat sieci stały się nieodłącznym elementem
rzeczywistości młodego człowieka. Pojawiają się nowe formy agresji, uzależnień
oraz „zakamarków”, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.

Szkolenie to ma na celu zaznajomienie uczestników z negatywną sferą wykorzystywania
aplikacji i gier oraz z zagrożeniami jakie mogą za sobą nieść.
Uczestnicy poznaję także metody przeciwdziałania, edukacji w tej materii
i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

KORZyści ze szkolenia:

 • Uczestnik jest w stanie rozpoznać i zdiagnozować negatywny wpływ korzystania z zasobów sieciowych u uczniów.
 • Uczestnik rozpoznaje źródła problemów i metody skutecznego ich rozwiązania.
 • Uczestnik wzmacnia stanowczo wiedzę z zakresu współczesnej pedagogiki i dydaktyki w materii immersji świata cyfrowego.
 • Uczestnik poznaje charakterystykę świata on-line w kontekście fake news, gier i cyfrowej komunikacji i jest w stanie rozpoznać zachowania ryzykowne.
 • Uczestnik jest w stanie wskazać uczniom i rodzicom szkodliwe cechy programów i ich źródeł.
 • Uczestnik poznaje podstawy i zasady higieny cyfrowej

Program szkolenia:

 1. Higiena cyfrowa
 2. Źródła gier, stron, aplikacji o wysokim stopniu zagrożenia.
 3. Uzależnienia, problemy, dysfunkcje związane z aplikacjami, stronami i grami
 4. Charakterystyka obecnej „wojny pokoleń”
 5. Język „sieci” i nomenklatura świadcząca o występowaniu potencjalnych zagrożeń.
 6. Tytuły gier oraz stron potencjalnie groźnych.
 7. Metody pracy z uczniem „uzależnionym”.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy