Jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?

O słabej kondycji psychicznej naszych uczniów traktuje wiele opracowań
i potwierdzają ten fakt codzienne nauczycielskie obserwacje.
Problem jest na tyle ważny, że uwzględniono go jako priorytet działań wychowawczych nauczycieli wszystkich poziomów i typów szkół.
Niniejsze szkolenie pogłębi rozumienie zagadnienia i konieczności podejmowania
działań w ramach edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych.

KORZyści ze szkolenia:

 • Dowiesz się, jaka jest kondycja psychiczna młodych Polaków.
 • Zyskasz wiedzę, jakie przekonania wspierające dobrostan warto pielęgnować.
 • Zrozumiesz, jak różne strategie radzenia sobie z problemami prezentują Twoi uczniowie.
 • Poznasz propozycje działań objętych edukacją prozdrowotną w różnych aspektach pracy z uczniami.

Program szkolenia:

 1. Zdrowie psychiczne młodych Polaków
 2. Przekonania i stereotypy, nad którymi warto pracować
 3. Strategie radzenia sobie z wyzwaniami
 4. Edukacja prozdrowotna skoncentrowana na zarządzaniu własnymi emocjami, budowaniu
  dobrych relacji, angażowaniu w działania prospołeczne, rozumieniu sensu życia i
  własnych osiągnięć.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy