Jak skutecznie oceniać uczniów ? – Efektywne ocenianie w praktyce.

Szkoła ocenami stoi i to jest fakt niepodważalny.
Jak oceniać, aby uczniowie mieli poczucie sprawiedliwości szkolnej?
Jak oceniać, aby rodzice nie postrzegali nauczycieli jako tych, którzy “uwzięli się” na ich dziecko?
Jak oceniać bez nadmiernej ilości ocen?
Jak w praktyce stosować ocenianie kształtujące, krytyczne myślenie, szkołę bez ocen i informację zwrotną?

KORZyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak oceniać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa?
  • Jakie są podstawowe zasady oceniania kształtującego?
  • Czy rozwijanie kompetencji kluczowych i 4K może wpłynąć na jakość oceniania ?
  • Jak wprowadzać wśród uczniów zasady krytycznego myślenia?
  • Czy warto tworzyć szkołę bez ocen?
  • Jaki jest psychologiczny aspekt oceniania?

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne dotyczące oceniania w szkole.
  2. Zasady wprowadzania i stosowania oceniania kształtującego w szkole.
  3. Wprowadzanie kompetencji kluczowych i 4K na lekcjach
  4. Psychologiczne aspekty oceniania.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy