Jak wspierać dobrostan i zdrowie psychiczne uczniów w szkole ? Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku 2024/2025 w szkole.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest priorytetem MEN.
Powołana już została pełnomocniczka ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy ministerstwie. Od stycznia br. odbyło się wiele spotkań międzyresortowych, z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz z udziałem samej młodzieży poświęconych ochronie zdrowia psychicznego. Opracowany został Pakt Zdrowia Psychicznego oraz „10 recept zdrowia psychicznego”, skierowane do Senatu. W nich zawarte są również zadania dla szkół i przedszkoli.

To pokazuje jak ważną rolę w ochronie i wspieraniu dobrostanu oraz zdrowia psychicznego będzie pełnić szkoła, nauczyciele i specjaliści.

Podczas szkolenia omówione zostaną wytyczne MEN w zakresie ochrony i wspierania zdrowia psychicznego,
przybliżone zostaną podstawy teoretyczne dotyczące dobrostanu, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
oraz przedstawione praktyczne rozwiązania jak skutecznie wdrażać profilaktykę zdrowia psychicznego oraz interweniować
w sytuacjach kryzysu psychicznego.
Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi programami, scenariuszami, metodami.

KORZyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają podstawowe słownictwo używane w doradztwie zawodowym.
 • wiedzieć będą czym jest dobrostan i zdrowie psychiczne człowieka, jakie są czynniki chroniące i ryzyka
 • znać będą zadania szkoły i własne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
 • znać będą praktyczne rozwiązania dotyczące wspierania i profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów
 • wiedzieć będą jak w bieżącej pracy wspierać ucznia w kryzysie psychologicznym

Program szkolenia:

 1. Czym jest dobrostan i zdrowie psychiczne dziecka i młodego człowieka?
 2. Charakterystyka zdrowego psychicznie dziecka, nastolatka, czynniki chroniące i ryzyka.
 3. Rola szkoły we wspieraniu dobrostanu i ochronie zdrowia psychicznego uczniów zgodnie z wytycznymi MEN
 4. Zadania i odpowiedzialność nauczycieli i specjalistów w zakresie wspierania i ochrony zdrowia psychicznego uczniów.
 5. Sposoby budowania dobrostanu i odporności psychicznej uczniów. Przykładowe programy, scenariusze, metody.
 6. Uczeń w kryzysie – interwencja i wspieranie w bieżącej pracy.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy