Jak zastosować Chat GPT i inne narzędzia sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela? Praktyczne wskazówki.

Sztuczna inteligencja AI stała się wszechobecna w życiu każdego człowieka.
Korzystamy z Internetu, z wyszukiwania informacji, tłumacza internetowego, Internetu rzeczy,
cyfrowych asystentów itp. to jest to sztuczna , z której korzystamy w życiu codziennym.
Sztuczna inteligencja wykorzystywana na co dzień wymaga poznania by mogła by być również wykorzystywana w edukacji.
Poznawanie i wykorzystywanie AI powinno być w sposób rozsądny i poprawnie metodycznie.
Mamy wiele narzędzi dostępnych w chmurze i opartych na sztucznej inteligencji.
Narzędzia te możemy wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela jak i ucznia.
Uczeń powinien korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w sposób świadomy.
Powinien wiedzieć, że sztuczna inteligencja ułatwia wykonanie zadania a nie powinna wyręczać ucznia w jego rozwiązaniu.
To uczeń ma się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem.
Dlatego należy pokazać możliwości sztucznej inteligencji by była narzędziem ułatwiającym
zarówno naukę jak i pracę.

KORZyści ze szkolenia:

 • Nauczyciel wie czym jest sztuczna inteligencja AI.
 • Nauczyciel jest świadomy możliwości korzystania ze sztucznej inteligencji AI.
 • Nauczyciel zna zastosowania sztuczna inteligencja w życiu i w edukacji.
 • Nauczyciel zna usługi oparte na sztucznej inteligencji, które może wykorzystać w pracy nauczyciela.
 • Nauczyciel korzysta z Chat GPT, Copilot i innych usług.
 • Nauczyciel tworzy prompty w odpowiednim kontekście. Wyszukuje informacje tekstowe jak i graficzne.
 • Nauczyciel korzysta z narzędzi w chmurze opartych na sztucznej inteligencji wykorzystywanych w szkole.

Program szkolenia:

 1. Co to jest sztuczna inteligencja AI? Sztuczna inteligencja wybór czy konieczność.
 2. Wykorzystanie AI w życiu codziennym i w edukacji.
 3. Przykładowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji np. Chat GPT, Copilot i inne.
 4. Narzędzia generujące grafikę oparte na sztucznej inteligencji.
 5. Zasady tworzenia zapytań -promptów, kontekst. Wyszukanie informacji tekstowej i graficznej.
 6. Usługi i materiały AI dostępne w chmurze ułatwiające pracę nauczyciela.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy