Metody pracy z uczniem zagrożonym i niedostosowanym społecznie i w jaki sposób wspierać takiego ucznia.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, sprawiający trudności wychowawcze
to dla każdego nauczyciela i specjalisty ogromne wyzwanie.
W pierwszym kontakcie może pojawić się stres, frustracja, lęk. Jest to normalne, ludzkie, wpisane w pracę każdego pedagoga.
Wymaga jednak doskonalenia warsztatu pracy, własnych kompetencji
wychowawczych, które pozwolą właściwie pokierować procesem rozwoju młodego
człowieka poprzez tworzenie odpowiednich sytuacji edukacyjno- wychowawczych
na lekcjach i innych zajęciach. Umożliwią wyzwalanie zasobów, mocnych stron uczniów,
stwarzanie uczniom okazji do uczenia się, pracy nad sobą, niwelowanie zaburzeń zachowania
oraz niedostosowania społecznego.

     Podczas szkolenia poszerzą państwo kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne
do rozpoznawania przejawów zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz pracy z uczniem posiadającym już diagnozę  w tym zakresie.
Wiedzieć będą Państwo jakie metody i sposoby można wykorzystać w bieżącej pracy na zajęciach edukacyjnych oraz na zajęciach specjalistycznych.
Podane zostaną przykładowe programy, scenariusze zajęć, metody  i praktyczne wskazówki.

KORZyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się czego potrzebują nastolatki, jakie zachowania ryzykowne przejawiają.
 • Utrwalą wiedze na temat tego, czym jest niedostosowanie społeczne oraz na czym polega zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 • Dowiedzą się, jakie są charakterystyczne przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  i jak funkcjonują uczniowie z takim rozpoznaniem.
 • Wzbogacą warsztat pracy o metody i sposoby pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Program szkolenia:

 1. Zrozumieć nastolatka – potrzeby, zachowania ryzykowne, świat widziany jego oczami
 2. Charakterystyka funkcjonowania ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
 3. Przejawy niedostosowania społecznego.
 4. Aspekty prawne związane z pracą z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 5. Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 6. Metody i sposoby pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 7. Zasady i techniki skutecznej komunikacji w relacji z nastolatkiem niedostosowanym społecznie.
 8. Emocje, kryzys, zachowania ryzykowne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym a praca nad rozwojem.
 9. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 10. Przykładowe programy, scenariusze, literatura, linki przydatne w codziennej pracy z uczniami zagrożonymi społecznie.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy