|

Nowe zasady zatrudniania specjalistów od 1 września 2024r.

Od roku 2024/2025 w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych obowiązują regulacje prawa oświatowego dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów oraz podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania.
W rozporządzeniach dotyczących pracy specjalistów zawarte są szczegółowe opisy zadań
i wykaz zajęć w ramach pensum.
Podczas szkolenia przybliżone zostaną zapisy w przepisach prawa oświatowego, dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań specjalistów, wykazu zajęć przez nich prowadzonych oraz dokumentowania ich pracy.
Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące planowania
i organizacji pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.
Przedstawione zostaną wzory dokumentów, przykładowe zapisy.

Edukator:

Anna Polak– psycholog, pedagog, socjoterapeuta, certyfikowana trenerka i edukatorka, specjalistka w zakresie wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno- pedagogicznej i terapii dzieci i młodzieży z 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalistka w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością według norm ISO oraz kontroli zarządczej. Była wieloletnia Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieci i Młodzieży „Perspektywa”.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Będą znać aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach,
 • Wiedzieć będą jakie zadania mają poszczególni specjaliści w przedszkolu, szkole,
 • Wiedzieć będą jak dobrze i efektywnie organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce,
  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • Poznają praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji zadań i obowiązków
 • Wiedzieć będą jak planować i dokumentować własną pracę

Program szkolenia:

 1. Standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolu, szkole –aktualne przepisy prawa oświatowego
  (nowy wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków).
 2. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
 3. Wykaz zajęć prowadzonych przez poszczególnych specjalistów bezpośrednio z dziećmi, uczniami zgodnie z, aktualnym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lipca 2022.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEN. Przykładowe procedury i dokumenty.
 5. Profilaktyka zdrowia psychicznego, edukacja emocjonalna, realizacja Standardów ochrony małoletnich.
 6. Planowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole, z uwzględnieniem współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzieci i uczniów. Przykłady planów pracy, programów zajęć specjalistycznych.
 7. Przykłady dobrych praktyk. Praktyczne wskazówki do realizacji zadań i obowiązków.
 8. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 9. Dokumentowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole. Przykłady przydatnych formularzy, zapisów,
 10. Pytania do wykładowcy.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu:

ZADZWOŃ DO NAS:

502 300 144 Joanna Cichmińska
502 300 160 Katarzyna Kowalska
502 300 177 Magdalena Turska-Kicman

Podobne wpisy