Odpowiedzialność prawna nauczycieli wobec trudnych zachowań uczniów, w oparciu o odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Nauczyciele coraz częściej spotykają się agresją ze strony uczniów i rodziców.
Jest to nie tylko agresja słowna, ale również często fizyczna.
Jak zatem powinien radzić sobie nauczyciel? Jakie może ponieść konsekwencje?
Jak nie popełnić błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną lub porządkową.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • Jaką odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie za czyny swego dziecka?
 • Jak stworzyć procedury odpowiedzialności ponoszonej przez uczniów, rodziców i nauczycieli?
 • Na czym polega metoda konstruktywnej konfrontacji i metoda wspólnej sprawy?
 • Jak rozpocząć współpracę z rodzicami, aby była dobrą podstawą do prowadzenia trudnych rozmów
  i rozwiązywania konfliktów?

Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność prawna, dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli.
 2. Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
 3. Prawa i obowiązki i odpowiedzialność rodziców.
 4. Tworzenie bezpiecznych procedur do sytuacji konfliktowych.
 5. Sposoby na dobrą współpracę z rodzicami.
 6. Interwencja fizyczna wobec ucznia – co wolno nauczycielowi?
 7. Metody konstruktywnej konfrontacji i wspólnej sprawy jako sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy