Organizacja pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny na nowy rok szkolny 2024/2025r.

Rozpoczęcie i zaplanowanie nowego roku szkolnego to wyzwanie dla każdego dyrektora
i rady pedagogicznej. Trzeba zaplanować procesy kształcenia, opieki i zarządzania.
W planie nadzoru pedagogicznego należy uwzględnić wiele aspektów specyficznych dla konkretnej placówki oraz tych, które wynikają z kierunków polityki oświatowej państwa.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Jakie są najważniejsze zmiany w prawie oświatowym?
 • Jak brzmią i co się kryje pod głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa?
 • Jak stworzyć plan nadzoru?
 • Jakie narzędzia pomogą w skutecznej kontroli i obserwacji działań szkoły?
 • Jak przeprowadzić sierpniową rady pedagogiczną i jakie uchwały powinna ona podjąć?
 • Jak stworzyć roczny plan pracy szkoły?
 • Na co zwrócić uwagę tworząc plany zespołów nauczycielski?

Program szkolenia:

 1. Zmiany w prawie oświatowym.
 2. Główne kierunki polityki oświatowej państwa.
 3. Plan pracy szkoły 2024/2025
 4. Zadania dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego
 5. Plan nadzoru pedagogicznego
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania wychowawców i specjalistów
 7. Przygotowanie programu wychowawczo-profilaktycznego
 8. Zadania dyrektora szkoły w związku z awansem zawodowym
 9. Plan sierpniowej rady pedagogicznej i jej uchwały

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu:

ZADZWOŃ DO NAS:

502 300 144 Joanna Cichmińska
502 300 160 Katarzyna Kowalska
502 300 177 Magdalena Turska-Kicman

Podobne wpisy