Porozumienie podstawą dobrego funkcjonowania szkoły – rodzice i uczniowie

Szkoła może, ale nie musi, być miejscem konfliktów.
Co zrobić, aby zbudować dobry klimat dla budowania przyjaznej atmosfery dającej poczucie zrozumienia uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Co zrobić, aby konflikt przełożyć na konstruktywną rozmowę, która pozwoli na budowanie porozumienia.
Jak z rodzica zrobić sojusznika?
Jak nauczyć się współpracy w trudnych sytuacjach szkolnych.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się:

 • Według jakich zasad budować porozumienie?
 • Jakie są zasady komunikacji i jak je wprowadzać w życie?
 • Jak prowadzić negocjacje i mediacje?
 • Jak szukać płaszczyzn porozumienia?

Program szkolenia:

 1. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 2. Aktywne słuchanie – cechy dobrego słuchacza
 3. Narzędzia skutecznej komunikacji
 4. Budowanie komunikatu “JA”
 5. Asertywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki
 6. Komunikacja z trudnym rodzicem i uczniem
 7. Zasady mediacji i negocjacji.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy