Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Sz(t)uka jedności w różnorodności”
/ P. Michoń i M. Smoczyńska /

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), podobnie jak w poprzednich latach, Minister ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.
W nowym roku szkolnym mamy kontynuację priorytetu, wg którego pracowały szkoły w roku szkolnym 2023/24, a dotyczył on doskonalenia kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, co nadaje szczególne znaczenie nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Migracja stawia wiele wyzwań zarówno przed dorosłymi jak i przed dziećmi, które wychowane w innym kręgu kulturowym doświadczają odmienności w różnych dziedzinach życia – muszą więc mierzyć się z różnymi trudnościami.
Pracując z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, nauczyciele również napotykają wiele utrudnień. Należy przełamać bariery braku zaufania, niechęci, stereotypów, czasami lęku. Trzeba pokonać różnice kulturowe, poradzić sobie z dużym zróżnicowaniem poziomu znajomości języka polskiego oraz uwzględnić różnice między systemami edukacji. Nie jest to łatwe zadanie, należy więc cały czas doskonalić kompetencje nauczycieli
w zakresie pracy w klasach międzykulturowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • poznają możliwe konsekwencje migracji wpływające na funkcjonowanie dziecka;
 • dowiedzą się, jak przeprowadzić diagnozę ucznia cudzoziemca;
 • potrafią przygotować i dostosować wymagania edukacyjne do jego potrzeb i możliwości;
 • poznają model WISE przydatny do pracy w klasach międzykulturowych;
 • potrafią zbudować scenariusz zajęć w oparciu o model WISE, by integrować uczniów w procesie nauczania.

Program szkolenia:

 1. Wielokulturowość w klasie, czyli kilka słów o akulturacji i jej strategiach.
 2. Indywidualizacja nauczania – rozwiązanie prawne w pracy z uczniem cudzoziemcem.
 3. Diagnoza umiejętności ucznia cudzoziemskiego – przykładowe sposoby.
 4. Dostosowanie materiałów edukacyjnych do możliwości uczniów cudzoziemców.
 5. Praca w klasie międzykulturowej wg modelu WISE – zasady, praktyczne rozwiązania.
 6. „Uczyć się od siebie”, czyli pozalekcyjna edukacja uczniów cudzoziemców – dobre praktyki dot. szkolnej integracji.
 7. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy