Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych.

Aby zrozumieć perspektywy drugiego człowieka, nawet wówczas gdy jest ona inna od naszej potrzebna jest empatia.
Pozwala ona nam spojrzeć na świat z perspektywy rozmówcy i jest istotnym elementem radzenia sobie z emocjami, co jest kluczowe dla budowania silnych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.
Osoby z wysokim poziomem empatii są zwykle lubiane przez innych i lepiej radzą sobie z przeżywaniem własnych stanów emocjonalnych,
jednak nadmierna empatia także może przyczyniać się do wielu problemów.
Szkolenie pozwoli na poznanie sposobów rozwijania empatii i wrażliwości uczniów.

KORZyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Będą znali czynniki mające wpływ na kształtowanie się zdolności empatii u dzieci i młodzieży.
 • Poznają rodzaje empatii oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych.
 • Będą wiedzieli jakie są cechy osób empatycznych i konsekwencje braku empatii.
 • Poznają sposoby na rozwój empatii u uczniów.
 • Dowiedzą się w jaki sposób kreować u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy
 • Zapoznają się ze sposobami rozwijania umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób
  i reagowania na dany sposób zachowania.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje empatii oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych.
 2. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się zdolności empatii u dzieci i młodzieży.
 3. Cechy osób empatycznych i konsekwencje braku empatii.
 4. Sposoby rozwoju empatii u uczniów i radzenie sobie z jej brakiem.
 5. Sposoby kreowania u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy
 6. Budowanie u uczniów świadomości własnych uczuć oraz wyrabianie zdolności do samomotywacji i samoakceptacji
 7. Kształtowanie pozytywnych postaw oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalności prospołeczne.
 8. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów
 9. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy