Wszystko co trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie ucznia w szkole.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole to szeroki obszar w skład którego wchodzą
m.in.: stan techniczny budynku szkoły i jej otoczenia.
Ponadto niezwykle istotne są wszelkie przepisy wewnątrzszkolne, a nade wszystko ich znajomość przez wszystkie podmioty szkolne. Integralnym elementem bezpieczeństwa uczniów są wszelkie programy profilaktyczne adresowane do społeczności szkolnej.
Wszelkie działania ukierunkowane na bezpieczeństwo uczniów powinny być spójne i odpowiadać na bieżące potrzeby szkoły. Dlatego też niezwykle ważne jest identyfikowanie wszelkich zagrożeń, analiza zasobów, na których oparte będą efektywne działania wychowawcze,
dydaktyczne i profilaktyczne.

Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się:

 • na jakie przepisy prawa powoływać
  się tworząc procedury bezpieczeństwa w szkole
 • jakie prawa i obowiązki, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  ciążą na dyrektorze szkoły, nauczycielach, uczniach i rodzicach
 • poznają przykładowe procedury bezpieczeństwa w szkole
 • jak rozpoznawać  i reagować na przemoc rówieśniczą
 • gdzie szukać pomysłów na ciekawe programy profilaktyczne

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia bezpieczeństwa w prawie oświatowym.
 2. Prawa i obowiązki nauczycieli, uczniów i rodziców związane
  z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 3. Procedury interwencyjne i ich znaczenie.
 4. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego.
 5. Rozpoznawanie przemocy i cyberprzemocy wśród uczniów.
 6. Działania profilaktyczne – gdzie szukać programów?
Skontaktuj się zE specjalisTą
ds. szkoleń Joanną Cichmińską:

502 300 144

Skontaktuj się zE specjalistą
ds. szkoleń KaTARZYNĄ Kowalską:

502 300 160

Pytania dotyczące aplikacji webinarowej lub faktur
Skontaktuj się zE specjalistą
ds. technicznych Magdaleną Turską-Kicman:

502 300 177

Podobne wpisy