|

W jaki sposób realizować, monitorować oraz oceniać standardy ochrony małoletnich?

Od 15 sierpnia 2024 r. wszystkie placówki oświatowe powinny mieć wdrożone
Standardy ochrony małoletnich i udokumentowane działania z tym związane.

Standardy ochrony małoletnich to konkretne spisane procedury i zasady, które gwarantują,
że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy oraz rówieśników.
Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

            Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązkowe zapisy w Standardach ochrony małoletnich, działania gwarantujące ich wdrożenie
oraz ich udokumentowanie, dokumentowanie podjętych interwencji w przypadku podejrzenia lub zaistnienia krzywdzenia dziecka,
opracowanie Planu wsparcia małoletniego, monitorowanie, ocena z realizacji Standardów oraz ich weryfikacja.
Przedstawione zostaną wzory dokumentów, przykładowe zapisy.

Przypomniane zostaną symptomy dziecka krzywdzonego, zadania i obowiązki pracowników oświaty
wynikające z zapisów prawnych i procedury Niebieskie Karty, sposoby skutecznej interwencji i pomocy.

Edukator:

Anna Polak– psycholog, pedagog, socjoterapeuta, certyfikowana trenerka i edukatorka, specjalistka w zakresie wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno- pedagogicznej i terapii dzieci i młodzieży z 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalistka w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością według norm ISO oraz kontroli zarządczej. Była wieloletnia Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieci i Młodzieży „Perspektywa”.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu zdobędą i pogłębią wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zadań i obowiązków pracowników oświaty wobec dziecka krzywdzonego, zgodnych z prawem polskim, szczególnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw
 • zadań wynikających z przyjętych w placówce Standardów Ochrony Małoletnich, w tym Procedur Niebieskie Karty
 • dokonywania monitoringu, oceny i weryfikacji Standardów i ich dokumentowania
 • podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka i ich dokumentowania
 • opracowania Planu wsparcia małoletniemu (sposobów pomocy dziecku krzywdzonemu).

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawa związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci –zadania i obowiązki pracowników oświaty. Przypomnienie zapisów Ustawy z dn. 28 lipca 2023 o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych ustaw.
 2. Standardy ochrony dzieci. Praktyczne wskazówki ich realizacji:
  – zgodność treści Standardów z zapisami ustawy
  – działania gwarantujące wdrożenie Standardów i ich udokumentowanie, przykłady, wzory dokumentów
  – realizacja Standardów w bieżącej pracy i dokumentowanie podejmowanych, interwencji w przypadku podejrzenia
  lub ujawnienia krzywdzenia dziecka, wzory dokumentów
 3. Realizacja zasad bezpiecznych relacji personel ( pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni) – dziecko w praktyce.
 4. Procedury Niebieskiej Karty w praktyce, dokumentowanie.
 5. Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia – praktyczne wskazówki, przykładowe wzory.
 6. Monitorowanie i ocena realizacji Standardów ochrony małoletnich, praktyczne wskazówki, przykładowe wzory dokumentów i zapisów.
 7. Formułowanie wniosków z monitorowania i oceny Standardów. Ich wykorzystanie do modyfikacji Standardów.
 8. Pytania do wykładowcy.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu:

ZADZWOŃ DO NAS:

502 300 144 Joanna Cichmińska
502 300 160 Katarzyna Kowalska
502 300 177 Magdalena Turska-Kicman

Podobne wpisy