Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjne Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego.
Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

Uczeń i nauczyciel korzysta z narzędzi cyfrowych, które bardzo szybko się zmieniają. Szkoła wychodząc naprzeciw tej zmieniającej się sytuacji współczesnego cyfrowego świata wymusza nieustanny rozwój. Zarówno nauczyciel jak i uczeń muszą się uczyć i wzbogacać swoją wiedzę w zasoby cyfrowe, które aktualnie można wykorzystać w pracy i nauce. Pozyskana wiedza jak i umiejętności ułatwią funkcjonowanie w pracy nauczyciela i we współczesnej szkole. Korzystanie z tej wiedzy przez uczniów i nauczycieli powinno być poprawne i bezpieczne z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi w sieci oraz znać zagrożenia. O tym możemy dowiedzieć się korzystając z opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Zintegrowana Platforma Edukacyjna umożliwia pracę z przygotowanymi zasobami ale pozwala również na tworzenie i udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczyciela.
Dlatego warto z niej korzystać.

Korzyści ze szkolenia:

 • Nauczyciel jest świadomy konieczności rozwoju umiejętności cyfrowych.
 • Nauczyciel korzysta z narzędzi cyfrowych ułatwiających pracę nauczyciela.
 • Nauczyciel zna zagrożenia i bezpiecznie korzysta z narzędzi cyfrowych.
 • Nauczyciel poznaje narzędzia TIK w szczególności oparte na sztucznej inteligencji.
 • Nauczyciel dokonuje krytycznej oceny materiałów dostępnych w sieci.
 • Nauczyciel korzysta z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Program szkolenia:

 1. Narzędzia TIK wspierające rozwój umiejętności cyfrowych.
 2. Bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych i zagrożenia w sieci.
 3. Materiały i narzędzia dostępne w sieci w szczególności oparte na sztucznej inteligencji.
 4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna wspierająca pracę nauczyciela.
 5. Krytyczna analiza informacji dostępnych w sieci. Źródła informacji dostępne w Internecie
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy