Wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym jako cel edukacji.

Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem…”

Albert Einstein

Podstawa programowa wskazuje cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
Przyglądając się tym zapisom, nie sposób nie zauważyć, że jest to dążenie do rozwoju ucznia w różnych płaszczyznach.

Odnajdujemy tam zalecenia dotyczące:
– wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie wiedzy
oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

-zachęcania do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego
na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

-wspierania ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

O rozwoju osobowym mówimy wówczas, gdy dokonujemy zmian w zakresie funkcjonowania intelektualnego,
emocjonalnego, motywacji, adaptacji do środowiska, kontaktów interpersonalnych i koncepcji siebie.
Z tym pojęciem łączy się ścisłe rozwój osobisty, czyli proces ciągłego uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności,
poznawania siebie oraz rozwijania swego potencjału w różnych dziedzinach życia.
Udział w szkoleniu przygotuje nauczycieli do pracy z uczniami w tym kierunku.

Uczestnicy otrzymają narzędzia do prowadzenia zajęć – to ciekawy materiał do wykorzystania podczas godzin
z wychowawcą w klasach VI-VIII szkoły podstawowej oraz na kolejnych etapach nauczania.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy:

 • Znają narzędzia wspierające ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji.
 • Potrafią motywować wychowanków do pracy – praktyczne narzędzia.
 • Udzielają uczniom pomocy w planowaniu „ścieżki rozwoju osobistego”.
 • Kształtują ich umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Znają i stosują sposoby redukcji napięcia emocjonalnego i stresu.
 • Wiedzą, jak budować pewność siebie dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:

 1. Po co się rozwijam i co motywuje mnie do działania?
 2. Jak wyznaczać cele i przygotować swój plan rozwoju?
 3. Metody zarządzania czasem i walka z prokrastynacją – praktyczne sposoby.
 4. Na czym polega dobra komunikacja, czyli o sztuce dogadywania się z ludźmi.
 5. Sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami w trudnych sytuacjach.
 6. Budowanie pewności siebie i wywieranie dobrego wrażenia.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy