Wszystko co trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie ucznia w szkole.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole to szeroki obszar w skład którego wchodzą i.in.: stan techniczny budynku szkoły i jej otoczenia.
Ponadto niezwykle istotne są wszelkie przepisy wewnątrzszkolne, a nade wszystko ich znajomość przez wszystkie podmioty szkolne.
Integralnym elementem bezpieczeństwa uczniów są wszelkie programy profilaktyczne adresowane do społeczności szkolnej.
Wszelkie działania ukierunkowane na bezpieczeństwo uczniów powinny być spójne i odpowiadać na bieżące potrzeby szkoły.
Dlatego też niezwykle ważne jest identyfikowanie wszelkich zagrożeń,
analiza zasobów, na których oparte będą efektywne działania wychowawcze, dydaktyczne i profilaktyczne.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się:

 • Na jakie przepisy prawa powoływać się tworząc procedury bezpieczeństwa w szkole?
 • Jakie prawa i obowiązki, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, ciążą na dyrektorze szkoły, nauczycielach,
  uczniach i rodzicach?
 • Poznają przykładowe procedury bezpieczeństwa w szkole.
 • Jak rozpoznawać i reagować na przemoc rówieśniczą?
 • Gdzie szukać pomysłów na ciekawe programy profilaktyczne?

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia bezpieczeństwa w prawie oświatowym.
 2. Prawa i obowiązki nauczycieli, uczniów i rodziców związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 3. Procedury interwencyjne i ich znaczenie.
 4. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego.
 5. Rozpoznawanie przemocy i cyberprzemocy wśród uczniów.
 6. Działania profilaktyczne – gdzie szukać programów?
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy