Z jakimi trudnościami obecnie borykają się uczniowie ? Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży w świecie realnymi wirtualnym.

Z najnowszego raportu NASK – Nastolatki 3.0. wynika:

„Internet wciąga młodych ludzi coraz mocniej.
Blisko co dziesiąty (11,5%) nastolatek w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie,
a co piąty (21,3%) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji.
Co szósty nastolatek (16,9%) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godz. 22).”

źródło: Młodzież w internecie – raport „Nastolatki 3.0” – Cyfryzacja KPRM – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

We współczesnym świecie przesyconym informacją i techniką dzieci i młodzież żyją za szybko, za intensywnie, w stanie ciągłego pobudzenia.
Szukając prostych rozwiązań i wskazówek, jak żyć, narażeni są na wiele zagrożeń np. nieodpowiednie treści do wieku
rozwojowego, cyberprzemoc, grooming, substancje psychoaktywne i leki, pułapka cywilizacyjna.
Na szkoleniu przybliżone zostaną współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży,
jak je rozpoznawać, jakie symptomy wskazują na problemy i trudności ucznia,
w jaki sposób go wspierać oraz mu pomóc we współpracy z rodzicami.

KORZyści ze szkolenia:

 • Poznanie rodzajów zagrożeń dzieci i młodzieży oraz ich możliwych skutków.
 • Uzyskanie umiejętności rozpoznawania najistotniejszych symptomów kryzysu psychicznego,
  zaburzeń afektywnych dzieci i młodzieży oraz rozpoznawania potrzeb uczniów wymagających wsparcia.
 • Poszerzenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy i wsparcia uczniowi w kryzysie,
  z zaburzeniami afektywnymi we współpracy z jego rodzicami.

Program szkolenia:

 1. Zagrożenie – czym jest?
 2. Dzisiejszy świat ucznia – dziecka, nastolatka
 3. Rodzaje zagrożeń dzieci i młodzieży w sieci i w życiu realnym:
  – kryzys rodzinny
  – zaburzenia afektywne
  – zagrożenia w sieci: nieodpowiednie treści, cyberprzemoc, cyberkradzież, seksting, grooming, gry, niebezpieczne wyzwania, nadużywanie internetu, itp.
 4. Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.
 5. Symptomy kryzysu psychicznego, trudności, problemów emocjonalnych.
 6. Wsparcie i pomoc uczniowi doświadczającego kryzysu, trudności – sposoby, przykłady dobrych praktyk.
 7. Współpraca z rodzicami, instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny – przykłady dobrych praktyk.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy