Jak rozpoznać i pomóc uczniowi z depresją?

Depresja jest chorobą poważną, która może dotknąć każdego i w każdym wieku i nie mija z dnia na dzień.
Dlatego w czasie nasilenia się choroby młodzi ludzie nie są w stanie uczęszczać na zajęcia szkolne.
Od lat obserwuje się , że wzrasta liczba diagnoz depresji u dzieci i młodzieży.
Należy więc przypuszczać, że niemal w każdej szkole są uczniowie z obniżonym nastrojem lub chorujący na depresję.
Dla nauczycieli uczeń z depresją jest wielkim wyzwaniem.

Zgodnie przepisami prawa oświatowego uczeń z depresją jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Oznacza to, że wymaga specjalnego traktowania, które uwzględnia specyfikę jego choroby.
W związku z tym nauczyciele zobowiązani są dostosować sposób nauczania i oceniania do możliwości ucznia wynikających z jego stanu zdrowia.
Wiedza nauczycieli dotycząca choroby jest więc kluczowa w prawidłowym postępowaniu wobec uczniów z depresją.

Podczas szkolenia omówione zostaną symptomy depresji u dzieci i młodzieży,
po to by nauczyciele mogli ją rozpoznawać jej u uczniów. Omówione również zostaną sposoby reagowania,
pomocy i pracy z uczniami z depresją i ich rodzicami.

KORZyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy:
 • Wiedzieć będą czym charakteryzuje się depresja i jakie są jej objawy i przyczyny u dzieci i młodzieży.
 • Wiedzieć będą z czym muszą zmierzyć się uczniowie z depresją w szkole.
 • Posiądą wiedzę jakie zachowania uczniów powinny zwrócić uwagę nauczycieli.
 • Dowiedzą się kiedy nieodzowna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą i terapeutą.
 • Zbiorą informacje o tym jak powinna wyglądać komunikacja z uczniami z depresją – co mówić, a czego nie mówić.
 • Poznają praktyczne strategie i techniki wsparcia rodziców i nauczycieli mających do czynienia z dzieckiem w depresji.
 • Dowiedzą się do czego zobligowani są nauczyciele pracujący z uczniami z depresją,
 • Poznają sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia z depresją.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyczne objawy i przyczyny zachorowań na depresję wśród dzieci i młodzieży.
 2. Samopoczucie i stan emocjonalny ucznia chorego na depresję.
 3. Niepokojące objawy choroby.
 4. Zachowania autoagresywne i próby samobójcze.
 5. Praktyczne sposoby zachęcenia ucznia do konsultacji z lekarzem psychiatrą i terapeutą.
 6. Współpraca szkoły z innymi placówkami działającymi na rzecz chorych na depresję.
 7. Zasady skutecznej pracy nauczycieli i wychowawców z uczniem z depresją
 8. Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy