Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania i przedmiotów.
Poświęcone jest pogłębieniu umiejętności matematycznych i metodycznych nauczycieli wszystkich przedmiotów,
by mogli skuteczniej wspierać uczennice i uczniów w rozwijaniu ich umiejętności matematycznych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Dowiesz się, które z umiejętności matematycznych są niezbędne dla przyszłości Twoich uczennic i uczniów.
 • Poznasz fakty i mity o rozwijaniu myślenia matematycznego.
 • Zyskasz wiedzę, jak rozwijać świadomość znaczenia matematyki i umiejętności matematycznych na różnych przedmiotach.
 • Poznasz sposoby na rozwijanie myślenia matematycznego.

Program szkolenia:

 1. Umiejętności matematyczne kluczowe dla uczennic i uczniów w XXI wieku.
  -Umiejętności a kompetencje matematyczne umiejętności cyfrowych.
  – Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów.
 2. Fakty i mity o rozwijaniu myślenia matematycznego wg dr Aliny Kalinowskiej.
 3. Rozwijanie świadomości znaczenia matematyki u uczennic i uczniów
  – Umiejętności matematyczne niezbędne w życiu codziennym i w dalszej edukacji.
  – Kształtowanie umiejętności myślenia krytycznego.
 4. Metody nauczania umiejętności matematycznych
  – Metody nauczania umiejętności matematycznych na różnych etapach edukacyjnych.
  – Rozwijanie umiejętności matematycznych na różnych lekcjach.
 5. Integracja matematyki z innymi przedmiotami
  – Tworzenie interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.
  – Wykorzystanie matematyki w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
  – Przykładowe gry i ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy